formació de persons adultes - preguntes freqüents

Què puc fer si no dispose de l'original del Certificat d'Escolaritat necessari per a poder tramitar l'equivalència respecte al Graduat Escolar a efectes professionals?

Ha de sol·licitar un certificat substitutori del Certificat d'Escolaritat a la Direcció Territorial d'Educació corresponent.

Què puc fer si no dispose de l'original del Graduat Escolar necessari per a poder tramitar l'equivalència respecte al Graduat en Educació Secundària a efectes professionals?

Ha de sol·licitar un certificat substitutori del Graduat Escolar a la Direcció Territorial d'Educació corresponent.