Proves per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària

Proves per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària

Pot consultar en qualsevol dels canals informatius previstos per a la prova:

 


Segona convocatòria

  • Període d'inscripció: del 10 de març al 24 de març de 2022, amdós inclosos.
  • Dia de la prova: 3 de juny de 2022.
Dates importants

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses

26 d'abril de 2022

Reclamacions a les llistes provisionals

Del 27 d’abril al 6 de maig de 2022

Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses

25 de maig de 2022

 

Llistats definitius de persones admeses i excloses
Província d'Alacant Admeses Excloses
Província de Castelló Admeses Excloses
Província de Valencia Admeses Excloses

 

Estructura i criteris de correcció de les proves

Documents descarregables (PDF)

Criteris generals de correcció lingüística

Comunicació - Estructura i criteris de correcció

Cientificotecnològic - Estructura i criteris de correcció

Ciències Socials - Estructura i criteris de correcció

 

Proves per a l'obtenció del títol de Batxiller

Proves per a l'obtenció del títol de Batxiller