Organismes

Portals

Normativa - Formació de Persones Adultes

Oferta formativa

Oferta formativa

Els centres de formació de persones adultes ofereixen una sèrie de possibilitats educatives per a persones majors de 18 anys. La durada de cada curs depén de la preparació prèvia de cada persona i del temps disponible, i pot durar un o més anys acadèmics. 

Aquests cursos s'integren dins els diferents programes formatius de la Llei 1/95:

PROGRAMA a)
 • Programes d'alfabetització i d'iniciació a la formació bàsica.
 • Programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.
PROGRAMA b)
 • Cursos de preparació per a la prova perquè les persones majors de 18 i de 20 anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària i el títol de Batxiller, respectivament.
 • Cursos de preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de la Formació Professional Específica,cursos preparatoris per a l'accés a la Formació Professional i cursos per a la prova per a l'obtenció directa del títol de Tècnic.
PROGRAMA c)
PROGRAMA d)
 • Cursos de preparació de l'ingrés a la universitat de les persones majors de 25 i 45 anys per mitjà de la superació d'una prova específica.
PROGRAMA e)
 • Cursos per a persones estrangeres orientats al coneixement de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • Cursos de llengua i cultura per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola.
 • Cursos que tenen com a finalitat l'aprenentatge de la competència comunicativa en llengües estrangeres.
 • Cursos per a l'adquisició de les competències digitals.
 • Cursos que promoguen el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats, la superació de qualsevol classe de discriminacions i la participació sociocultural i laboral.
 • Cursos que promouen la formació mediambiental.
PROGRAMA g)
 • Cursos per a la preparació de les competències clau de nivell 2 de certificat de professionalitat del SERVEF.
PROGRAMA j)
 • Cursos que orienten i preparen per a viure el temps d'oci d'una forma creativa.

 

Oferta de programes formatius de l'FPA valenciana.

Arbre formatiu.