Organismes

Portals

Programa de diversificació curricular

Els programes de diversificació curricular (PDC) estan orientats a la consecució del títol de graduat en educació secundària obligatòria per part dels qui presenten dificultats rellevants d’aprenentatge després d’haver rebut, si és el cas, mesures de suport en el primer o segon curs d’aquesta etapa, o als qui esta mesura d’atenció a la diversitat els siga favorable per a l’obtenció del títol.

Més informació al web noucurriculum.es