Avaluació, promoció i titulació

Avaluació, promoció i titulació

L'avaluació i promoció de l'alumnat en educació secundària obligatòria formen part integrant del procés educatiu i, per això, han de realitzar-se de manera contínua, amb la finalitat no només de valorar els resultats obtinguts en funció de les competències assolides i els objectius aconseguits a través de les diferents matèries, àmbits i mòduls del currículum, sinó d'analitzar tot el procés d'ensenyament i aprenentatge.