Organismes

Portals

Convalidaciones y exenciones

Convalidaciones y exenciones

Per a l’alumnat que compagina els estudis d’educació secundària obligatòria i els ensenyaments professionals de música o de dansa, o bé que els compagina amb la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, poden adoptar-se diferents mesures relatives a la convalidació i exempció de matèries de l’ESO.