Organismes

Portals

Premis extraordinaris i Menció honorífica

Premis extraordinaris i Menció honorífica

Els centres docents poden atorgar menció honorífica a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que, partint d'una situació social o personal desfavorable, haja realitzat un esforç que meresca ser reconegut per la comunitat educativa com a conseqüència dels bons resultats obtinguts en relació amb les seues pròpies circumstàncies.

Els centres docents poden proposar un màxim de tres candidats per a l'obtenció del Premi Extraordinari d'Educació Secundària Obligatòria sempre que aquests reunisquen les condicions esmentades en l'ordre corresponent.

Ambdós tenen la finalitat de donar un reconeixement públic a l'esforç i dedicació de l'alumnat en aquesta etapa de l'ensenyament bàsic i de reforçar aquells aspectes que incideixen en la millora del sistema educatiu.

 

Curs 2022-2023
Premis nacionals
 
Curs 2021-2022
Premis nacionals