Visualització de contingut web

Organització i funcionament de centres

La normativa a què es fa referència tot seguit recull les instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels centres d'educació secundària obligatòria, així com les mesures d'ordenació acadèmica a l'entorn de la coordinació docent i l'elaboració del Projecte educatiu de centre, els horaris lectius i d'altres aspectes didàctics i organitzatius.