Treball

Unió Europea

Bandera Unió Europea

 

Instruccions per a la instal·lació de la signatura digital, el certificat del servidor REA i el plugin de java

Un certificat digital és un document digital emés per una autoritat de certificació que garantix la vinculació entre la identitat d'un subjecte o entitat i la seua clau pública. A través de la utilització d'un certificat digital, és possible autentificar la identitat d'un usuari i garantir que la informació que es transmet en l'operació electrònica és totalment confidencial entre els usuaris i les entitats que la duen a terme.

Precisament per a garantir eixa confidencialitat i l'exacta identitat tant del sol·licitant com del Registre d'Empreses Acreditades cal tindre instal·lats dos certificats digitals: el certificat que garantix que es comunica amb el REA i el certificat de firma digital del sol·licitant.
 
Hi ha diferents tipus de certificats digitals en funció de l'entitat certificadora que els emeta. L'aplicació REA admet els certificats digitals reconeguts per la plataforma @firma del Ministeri d'Administracions Públiques ( vegeu relació ). Des d'esta pàgina se vos facilita la instal·lació del certificat emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica , encara que pot instal·lar-se qualsevol d'aquella relació.

Però a més del vostre certificat digital, per a garantir la confidencialitat de la comunicació amb l'aplicació del Registre d'Empreses Acreditades heu de tindre instal·lat en el vostre ordinador el certificat del servidor del REA.  Si no és així, el navegador vos avisarà d'esta circumstància.

Finalment vos recordem que l'aplicació del Registre d'empreses requerix l'operació de firma digital  en les operacions de sol·licitud d'inscripció d'empreses, variació de dades, cancel·lació de la inscripció i en la sol·licitud de certificats d'inscripció. Esta firma es realitza a través d'una aplicació java inclosa en la pàgina web. Perquè esta aplicació de firma es puga executar,  necessiteu tindre instal·lat en el vostre navegador el connector de java.

Direccions::