Presentació i contacte

Presentació i contacte

La Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral, integrada dins de la Secretària Autonòmica d'Ocupació, exercix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de treball, conciliació laboral, inspecció de treball, seguretat laboral i relacions laborals, així com en matèria de cooperativisme i economia social.

Per a l'exercici de les seues funcions dins dels servicis centrals de la direcció general, amb competència en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana, s'integra la Subdirecció General de Relacions laborals, de la qual depenen quatre servicis:

Les funcions assumides per la Comunitat Valenciana s'exercixen en l'àmbit provincial per part de les direccions territorials d'Educació, Universitats i Ocupació, a través dels Serveis Territorials de Treball, Economia Social i Emprenedoria d'Alacant, Castelló i València.

Així mateix, la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral, en col·laboració amb la Direcció Territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en la Comunitat Valenciana, planifica les actuacions a dur a terme en les competències assumides en matèria laboral per la Comunitat Valenciana.

Dades de contacte

Direcció General de Treball, Economia Social i Seguretat Laboral
Av. Navarro Reverter, 2
46004 – València
Telèfons: 012 – 963 866 000