Unió Europea

Bandera Unió Europea

 

Consulta d'empreses acreditades

Tots els ciutadans poden accedir a la Base de Dades del RCVEAC i consultar si una empresa es troba o no inscrita en el Registro.

La informació es limita al fet de si l'empresa està o no d'alta en el REA i, en este cas, el seu número d'inscripció.

Per a realitzar la consulta només fa falta conéixer el tipus d'identificador de l'empresa (CIF, NIF, NIE…) i el seu número. No fa falta tindre instal·lat en l'ordinador els certificats digitals i connectors que es requerixen per a les certificacions o la tramitació telemàtica dels procediments registrals.

Instruccions per a consultar una inscripció.