Unió Europea

Bandera Unió Europea

 

Renovació de la inscripció

La inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades té un període de validesa de tres anys, renovables per períodes iguals (art. 6.1 Real Decreto 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció).

Són les mateixes empreses les que han de sol·licitar la renovació de la seua inscripció, di no ho fan s'entendrà automàticament cancel·lada.

La renovació de la inscripció s'haurà de sol·licitar –telemàticament- dins dels sis mesos anteriors a l'expiració de la seua validesa.