Unió Europea

Bandera Unió Europea

 

Certificats digitals admesos pel sistema REA

Per a poder realitzar operacions d'inscripció, variació de dades, cancel·lació i sol·licitud de certificats amb l'aplicació del Registre d'Empreses Acreditades  es requerix la utilització d'un certificat digital, que es pot adquirir en alguna de les entitats de certificació que s'enumeren a continuació.

Autoritats Certificadores Admeses
Autoritat Certificadora
CA/subCA emissora de certificats reconeguts
AC Camerfirma SA
 • AC Camerfirma certificats Camerales
Agencia Catalana de Certificación
 • EC-AL
 • EC-IDCat
 • EC-SAFP
Agencia Notarial de Certificacion S.L. Unipersonal
 • ANCERT Certificats Notarials Personals
 • ANCERT Certificats Notarials Corporatius
 • ANCERT Certificats per a Corporacions de Dret Públic
 • ANCERT Certificats FERN
 • ANCERT Certificats per a empleats
ANF Server CA
 • ANF Autoritat de Certificacio
Banesto S.A.
 • PSC Banesto Clientes
Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica
 • CAGVA
 • ACCV-CA1
 • ACCV-CA2
Consejo General de la Abogacia
 • ACA - Certificats Corporatius
NOTA: Aquells emesos sota la revisió 05.00 o superior de la seua política de certificació, és a dir, certificats emesos després del 30/10/2006 18:50
Dirección General de la Policía
 • AC DNIE 001
 • AC DNIE 002
 • AC DNIE 003
Firmaprofesional S.A.
 • AC Firmaprofesional - CA1
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre
 • FNMT Clase 2 CA
IZENPE
 • Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciutadans i Entitats
 • EAEko HAetako langileen CA - CA personal d'AAPP basques
Servicio de Certificación de los Registradores
 • Certificat de la Clau Secundària para certificats interns
 • Certificat de la Clau Secundària per a certificats externs