Llibre de subcontractació en la construcció

Tràmit per l'habilitació del Llibre de Subcontractació per al sector de la construcció: enllaç

  • El document pdf per a l'obtenció del Llibre de Subcontractació té una numeració ÚNICA (cantó superior dreta de totes les seues pàgines), formada pels 12 primers dígits més un últim dígit de control (d'esquerra a dreta).
  • Una vegada omplides per ordinador les dades d'identificació de l'obra, i imprés el document pdf, per a convertir-se en Llibre de Subcontractació, haurà de ser segellat i validat en el Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de la província en què es trobe l'obra objecte del llibre.
  • Per a possibilitar que cada un dels fulls duplicats de l'esmentat document pdf siguen autocopiatius, el document s'haurà d'imprimir en paper autocopiatiu especial per a impressora làser. No obstant, podrà ser imprés en paper blanc comú sempre que s'adopten les mesures necessàries perquè les anotacions s'autocopien.
  • No seran vàlides les fotocòpies en cap cas.
  • Per a visualitzar adecuadament el document pdf haurá de tindre instal·lat en el seu ordinador el programa gratuït Adobe Acrobat ® Reader versió 5 o posterior.
  • Fins al 31 de desembre del 2007 s'acceptaran llibres que s'ajusten al model de l'Annex III del R.D. 1109/2007, per a la seua habilitació en la respectiva Direcció Territorial on se'ls assignarà el número corresponent.