Organismes

Portals

Convocatòries Educació Tancades

Convocatòries Educació Tancades

COMPONENT 20: PLA ESTRATÈGIC D'IMPULS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

SUBPROJECTE 20.I01.P01 AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS (COMUNITAT VALENCIANA)

Per a més informació, accedir a l'enllaç pàgina web Formació Professional:

RESOLUCIÓ 27 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol l'assignació econòmica extraordinària per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals en els centres docents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que col·laboren en el procediment d'avaluació i acreditació.

 

SUBPROJECTE 20.I02.P02 TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (AULES TECNOLÒGIQUES) 

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria d'assignacions econòmiques extraordinàries per a la conversió d'aules en espais tecnològics en els centres docents de titularitat pública de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.  

  

SUBPROJECTE 20.I02.P03 CREACIÓ D'AULES D'EMPRENEDORIA EN CENTRES DE F.P.

 

SUBPROJECTE 20.I03. INNOVACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (EURO TRAINEE)

  • Què és?

  • Les estades formatives en empreses i entitats són una oportunitat per a l'alumnat i el professorat de Formació Professional. Aquestes els permeten conéixer l'organització dels processos productius o de serveis i les relacions sociolaborals en el seu àmbit productiu, així com observar i exercir funciones pròpies de la professió. Euro Trainee és la nova convocatòria de mobilitats de professorat i alumnat d'FP con l'objectiu d'oferir estades formatives en un país europeu.

Euro Trainee Alumnat

Euro Trainee Professorat:

Per a més informació, accedir a l'enllaç pàgina web Formació Professional:

 

 

COMPONENT 21:  MODERNITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU, INCLOSA L'EDUCACIÓ PRIMERENCA DE 0 A 3 ANYS

 

SUBPROJECTE 21.I01.P01 CREACIÓ DE PLACES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT PÚBLICA (PRIORITÀRIAMENT D'1 A 2 ANYS).

 

SUBPROJECTE 21.I02.P01 PROGRAMA D'ORIENTACIÓ, AVANÇ I ENRIQUIMENT EDUCATIU EN CENTRES D'ESPECIAL COMPLEXITAT EDUCATIVA (PROGRAMA #PROA+)

 Per a centres de titularitat de la Generalitat:

Per a centres privats concertats:

Per a més informació:

Enllaç web DG Innovació Educativa i Ordenació:

https://ceice.gva.es/va/web/innovacion-calidad/inicio

Accés específic al programa PROA+:

https://ceice.gva.es/va/web/innovacion-calidad/proaplus

 

SUBPROJECTE 21.I03. P01 UNITATS D'ACOMPANYAMENT I ORIENTACIÓ PER ALUMNAT VULNERABLE (UAO)