Organismes

Portals

Actuacions Educació

Actuacions Educació

MECANISME PER A LA RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (MRR)

 • Component 2: Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana
  • C02.I05.P01.S08 Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP).
   • SGA - SERV. ASSUMPTES GENERALS:  
    • 10F1-17 Edifici Arxiu Complex Administratiu Campanar. 

    • 10F2-7 Edifici Principal Complex Administratiu Campanar. 

   • DG UNIVERSITATS: Convenis Universitats: 

    • 10F1-1 Universitat d'Alacant. 

    • 10F1-2 Universitat Jaume I. 

    • 10F1-3 Universitat Politècnica València.

    • 10F1-13  Universitat Miguel Hernández. 

    • 10F1-14 Universitat Miguel Hernández. 

    • 10R-20 Universitat de València - Col·legi Major Lluís Vives. 

   • ISEACV:  

    • 10F1-4 EACS Manises.  

    • 10F2-1 EASD Alacant.

 • Component 5: Preservació del litoral i recursos hídrics.
  • C05.12.P03 VEGA RENHACE. 

 

 

 • Component 19: Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills).

  • C19.I01.P01 - Creació d'una Xarxa de Centres Nacionals de Capacitació Digital. 

  • C19.I01.P04 - Programa de formació en competències digitals per a xiquetes, xiquets i adolescents en situació de vulnerabilitat (CODI).

  • C19.I02.P01 - Pla FP Digital. 

  • C19.I02.P07 - Dotació de 300.000 dispositius portàtils per a la reducció de la bretxa digital.

  • C19.I02.P08 - Instal·lació, actualització i manteniment de sistemes digitals interactius (SDI) en 240.240 aules de centres educatius que impartixen ensenyaments oficials diferents als universitaris.

  • C19.I02.P09 - Accions de formació per a l'adquisició de la competència digital de 700.000 docents i mentorització per al disseny i implementació del Pla Digital de Centre en 22.000 centres.

  • C19.I02.P10 - 18.342 formacions impartides per a capacitació i suport per a Aules Digitals Interactius (SDI) a les aules dels centres educatius - EcoDigEdu.

 

 • Component 20: Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional.
  • C20.I01.P01 - Avaluació i acreditació de les competències professionals - ACREDITA 
  • C20.I02.P01 - Formació digital i verda aplicada als sectors productius, per a docents d'FP.
  • C20.I02.P02 - Conversió d'aules en espais de tecnologia aplicada.
  • C20.I02.P03 - Creació d'aules d'emprenedoria en centres FP. 
  • C20.I02.P04 - Creació d'una Xarxa de 50 centres d'excel·lència de F.P.
  • C20.I03.P02 - Redimensionament d'oferta FP. 
  • C20.I03.P03 - Creació de cicles formatius de grau mitjà i grau superior bilingües.