Guies i instruccions

Guies i instruccions

GUIES I INSTRUCCIONS

GUIES BÀSIQUES

 

CONTRACTACIÓ

 

 

SUBVENCIONS

 

ACCIONS DE COMUNICACIÓ D'OBLIGAT COMPLIMENT

Les obligacions de comunicació es troben recollides en l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241 de 12 de febrer pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i estan especificades en l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquestes obligacions de comunicació ho són tant per a les entitats decisoras com a executores del pla, atés que l'àmbit objectiu d'aplicació de les ordres és per a totes elles, independentment de l'Administració en què se situen. Per tant tots els instruments jurídics administratius (convocatòries de subvencions, licitacions de contractes convenis,etc), publicitaris o de difusió que s'utilitzen en els projectes o subprojectes que desenvolupen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència han de recollir de manera clara les prescripcions allí establides.Per això us traslladem la importància de vetlar pel compliment de les obligacions de comunicació del Pla de Recuperació, de les quals sou responsables, en els components del Pla en els quals participeu. Compliment que haurà de vindre avalat per l'informe de gestió de subprojecte que es faça arribar, en primer lloc, al Ministeri responsable del Component i que s'integrarà en l'Informe de Gestió del Component que serà remés a la Secretaria General de Fons Europeus, perquè forme part de la declaració de gestió que es presenta a la Comissió Europea, acompanyant la sol·licitud de desemborsament.

1. MANUAL DEL MINISTERI

A fi de facilitar-vos la vostra tasca sobre aquest tema, us adjuntem:

 

2. MANUAL MARCA GVA NEXT

  • Enllaç a Presidència: NOU

 https://presidencia.gva.es/va/web/gvanext/guies-i-manuals-per-a-%C3%B3rgans-gestors