Pla Antifrau

Pla Antifrau

PLA ANTIFRAU

1. Pla de mesures antifrau de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

2. Declaració Institucional antifrau de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

3. Codi ètic i de bona conducta.

4. Instruccions sobre com previndre i com procedir en supòsits de conflicte d'interessos

5.1. Model Formulari d'absència de conflicte d'interes (DACI): àrea d'Educació i Formació Professional. NOVETAT

5.2. Model Formulari d'absència de conflicte d'interes (DACI): àrea de Cultura i Esport. NOVETAT

6. Components de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:

7. Principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH):

8. Canal de Comunicació i Denúncia: 

9.  ORGANIGRAMA CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: