Educació

Educació

ACCIONS ÀREA EDUCACIÓ

DOCUMENTACIÓ COMUNA A TOTS ELS COMPONENTS:

 

Les obligacions de comunicació es troben recollides en l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241 de 12 de febrer pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i estan especificades en l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

MARCA GVANEXT-CONVIVÈNCIA DE LOGOTIPS

Amb la finalitat de garantir una adequada difusió dels fons assignats a la Comunitat Valenciana, a través del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR), i dels projectes que està desenvolupant l'administració de la Generalitat Valenciana i el seu sector públic instrumental, finançats amb aquests fons, s'ha creat una marca distintiva específica d'aquests fons, denominada “GVANEXT-Fons Next Generation en la Comunitat Valenciana”.

Per a reforçar la imatge de transversalitat dels fons Next Generation en la Comunitat Valenciana serà necessari la utilització d'aquesta marca en totes aquelles accions de comunicació, difusió i publicitat que duguen a terme els diferents Conselleries i els entitats del sector públic instrumental adscrites a aquestes, en el marc dels projectes o subprojectes que gestionen, finançats amb fons MRR, i inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per a una adequada utilització de la marca GVANEXT, s'ha elaborat un Manual d'identitat corporativa de la marca, que inclou una descripció dels elements bàsics d'aquesta, així com dels aplicacions de convivència del logo GVANEXT, amb els logotips de la Generalitat Valenciana, del Pla de Recuperació i de la Va unir Europea.

En qualsevol futura acció de comunicació i difusió de projectes o actuacions inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, respecte a la convivència dels logos del Pla de Recuperació i de la Va unir Europea, amb els logos propipí de GVA i GVANEXT, hauran de seguir-s'els següents criteris:

  • En el cas que el Ministeri responsable del projecte comunique instruccions concretes respecte a la convivència dels logotips, hauran de seguir-s'aquestes indicacions, afegint en tot cas el logo de GVANEXT, de conformitat amb el que s'estableix en el Manual d'identitat corporativa de la marca.

 

  • A falta d'indicacions concretes del Ministeri responsable del projecte, hauran de seguir-se'ls indicacions recollides en el Manual d'identitat corporativa de GVANEXT, concretament els establides en l'apartat 2 del Manual, on s'especifica la convivència del logotip de la UE i el logotip del Govern d'Espanya-Pla de Recuperació (logotips d'obligada presència), amb altres logotips que és mostren en associació amb ells (logotip de la Conselleria + logotip GVANEXT). L'ordre serà el següent: Logo UE + Logo Govern d'Espanya-Pla de Recuperació + Logo Conselleria + Logo GVANEXT. Aquestes indicacions de convivència s'ajusten plenament als criteris establits en el Manual de Marca del Pla de Recuperació.

 

És important recordar amb caràcter general que:

  • En tots els projectes i subprojectes que és desenvolupen en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència haurà d'exhibir-se de manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequat que diga “finançat per la Va unir Europea – NextGenerationEU”, al costat del logo del PRTR.
  • Quan és mostre en associació amb altres logotips, l'emblema de la Va unir Europea haurà de mostrar-s'almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L'emblema ha de romandre diferent i separat i no pot modificar-s'afegint altres marques visuals, marques o text. A part de l'emblema, no podrà utilitzar-es cap altra identitat visual o logotip per a destacar el suport de la UE.

1. AJUDES DE L'ESTAT

1.1 Annex III-D Formulari Ajudes Estat Educació 

1.2. Ajudes Estat Educació 

1.3. Reglament UE 651/2014 (Text Consolidat) 

1.4.Principi transversal d'ajudes de l'Estat. (Modificacions) 

         2. LOGOS

2.1. Logos de 3 ( Next Generation, PERTE i Ministeri)

2.2  Logos de 5 (Conselleria d'Educació, Universitat i Ocupació) NOU

COMPONENT 2:PLA DE REHABILITACIÓ D'HABITATGE I REGENERACIÓ URBANA  

1. ANNEX DE LA VA UNIR EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 2 

2. ANNEX COMPONENT 2 PROJECTE PIREP DEL PERTE

3. Cartell vertical 

4.COMUNICACIÓ I PUBLICITAT:

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha creat un model a seguir com a Cartell d'Obra (4,20 x 2,80 mtrs mesura recomanada) a instal·lar en l'exterior dels edificis en els quals s'ha d'incloure la referència al finançament amb càrrec a fons de la UE, en compliment de la Clàusula deu del conveni Pirep signat, que porta per títol “Compromisos en matèria de publicitat”. 

Per a descarregar-s'els arxius d'exemple, punxen en el següent enllaç:

https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/prtr/pirep-arquitectura/cartelas-autonomico.zip

3. ENLANCE WEB Al MINISTERI DE TRANSPORT, MOBILITAT I AGÈNCIA URBANA 

4. GUIA PER A IMPLEMENTACIÓ DELS ACTUACIONS DEL
PROGRAMA D'IMPULS DE LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS PÚBLICS
(PIREP)

 

5. Enlance Web de l'Oficina Valenciana per a la recuperació per a informar els Òrgans Executors dels aspectes comuns per a totes els inversions del Pla de Recuperació PRTR:

https://presidencia.gva.es/va/web/gvanext/guies-i-manuals-per-a-%C3%B3rgans-gestors

6. LOGOS PIREP:

 

7. FORMULARI ABSÈNCIA CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI):

Annex formulari DACI PIREP  

COMPONENT 19: PLA NACIONAL DE COMPETÈNCIES DIGITALS (DIGITAL SKILLS) 

1. ANNEX DE LA VA UNIR EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 19

2. ANNEX COMPONENT 19 PLA NACIONAL DE COMPETÈNCIES DIGITALS (DIGITAL SKILLS)

 

COMPONENT 20: PLA ESTRATÈGIC D'IMPULS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 

1. ANNEX DE LA VA UNIR EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 20

2. ANNEX COMPONENT 20 PLA ESTRATÈGIC D'IMPULS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

COMPONENT 21: MODERNITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU, INCLOSA L'EDUCACIÓ PRIMERENCA DE 0 A 3 ANYS

1. ANNEX DE LA VA UNIR EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 21

2. ANNEX COMPONENT 21 MODERNITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU, INCLOSA L'EDUCACIÓ PRIMERENCA DE 0 A 3 ANYS

3. COMPONENT 21.I3 UAO

 

COMPONENT 23. NOVES POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER A UN MERCAT DE TREBALL DINÀMIC, RESILIENT I INCLUSIU 

1. ANNEX DE LA VA UNIR EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 23

2. ANNEX COMPONENT 23.I7 FOMENT DEL CREIXEMENT INCLUSIU MITJANÇANT LA VINCULACIÓ DELS POLÍTIQUES D'INCLUSIÓ SOCIAL A L'INGRÉS MÍNIM VITAL

 

Esport

Esport

ACCIONS ÀREA ESPORT

Component 26.I3 "Promoció de la Igualtat en l'Esport" 

Cefire - Activitats formatives del personal docent:

Enllaç a la web del curs semipresencial de “Situacions d'aprenentatge en Educació Física": 

https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/2022/11/22/educacio-fisica-critica-3/

 

Enllaç a la web del curs en línia: Promoció de la igualtat en l'esport - igualtat de gènere

https://bit.ly/3lgu4e0 

 

INCLOU-T: Programa formatiu per a la inclusió d’alumnat amb discapacitat en els classes d’Educació Física. València. 

https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/2023/01/10/inclou-t-programa-formatiu-per-a-la-inclusio-dalumnat-amb-discapacitat-en-les-classes-deducacio-fisica-3/ 

INCLOU-T: Programa formatiu per a la inclusió d’alumnat amb discapacitat en els classes d’Educació Física. València. Bàner 

 

Ciclisme paralímpic, adaptat i inclusiu 

https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/2023/02/05/ciclisme-paralimpic-adaptat-i-inclusiu/ 

Ciclisme paralímpic, adaptat i inclusiu. Bàner 

 

Enllaç a la web del curs: Esport inclusiu (Ed. 1) - NextGenerationEU NOU

https://bit.ly/42EhdDF  

Termini presentació sol·licituds:

del 8 de maig al 9 de juny de 2023, tots dos inclusivament.

 

Esports adaptats: Entrenador de Boccia - Nivell I -València 2023 - NextGeneration EU. Veure enllaç:   NOU 

 

DOCUMENTACIÓ COMUNA A TOTS ELS COMPONENTS:

1. AJUDES DE L'ESTAT

   1.1  Annex III-D Formulari Ajudes Estat Esport 

   1.2. Principi transversal d'ajudes de l'Estat. (Modificacions) 

2.- LOGOS: 

     - Logos de 5. Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport NOU