Euro Trainee

Euro Trainee

Banner Euro Trainee

Professorat

RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es determina el procediment de selecció per a la realització l’any 2022 d’estades formatives i de pràctiques en empreses, entitats i centres educatius de la Unió Europea per a professorat de Formació Professional. [2022/3132]

Les característiques més importants de la convocatoria són les següents:

Requisits

   - Impartir docència a un cicle formatiu d'FP cursat en modalitat bilingüe
   - Tindre un títol de B2 de l'EOI o equivalent, o estar cursant-lo
   - Comptar amb la corresponent llicència, tramitada amb suficient antelació
   - Complir amb els requisits d'accés de tipus sanitari o administratiu

Modalitats

   - Estades de professorat a una empresa: 1 setmana
   - Formació de professorat: 1 setmana

Període de realització

Des de la posada en marxa fins a l'1 de desembre de 2022.

Presentació de sol·licitud

La direcció del centre educatiu serà qui presente la sol·licitud.

Documents a adjuntar

   - CV Europass en anglés
   - Carta de motivació en anglés
   - Còpia compulsada del títol de l'idioma o certificat d'estar cursant-lo

Sol·licitud de permís

La sol·licitud de permís per a realitzar la mobilitat, a realitzar pel professorat que haja acceptat una plaça que se li adjudique, pot realitzar-se des de la web de Conselleria:

Educació i Formació professional > Personal > Personal Docent > Recursos Humans > Permisos, llicències i reducció de jornada
   > 
Distribució competencial i model de sol·licitud > Sol.licitud telemàtica del permís


En Tipus de permís/llicencia s'ha d'indicar 1.- Cursos i, a continuació, emplenar la resta del formulari.

____________________

Llistat setmanal de places

La família professional associada a cada plaça en els llistats és una orientació, per la qual cosa pot fer-se la seua sol·licitud sent d'una altra família sempre que el currículum de la persona sol·licitant complisca el perfil indicat.

   Avís
L'oferta de places per a professorat del Programa Euro Trainee corresponent a la convocatòria 2022 ha finalitzat.
Es podrà participar en noves mobilitats dins d'aquest programa quan es publique la nova convocatòria 2023.


Novembre 2022

   - Adjudicació de places de la setmana del 14 al 18 de novembre: per a les places que hi havia disponibles aquesta setmana, les que van quedar desertes en l'adjudicació de la setmana del 7 a l'11 de novembre, no s'ha presentat cap sol·licitud.

   - Adjudicació de places de la setmana del 7 a l'11 de novembre

Octubre 2022

   - Adjudicació de places de la setmana del 31 d'octubre al 4 de novembre

   - Adjudicació de places de la setmana del 24 al 28 d'octubre

   - Adjudicació de places de la setmana del 17 al 21 d'octubre

   - Adjudicació de places de la setmana del 10 al 14 d'octubre

   - Adjudicació de places de la setmana del 3 al 7 d'octubre

Setembre 2022

   - Adjudicació de places de la setmana del 26 al 30 de setembre

   - Adjudicació de places de la setmana del 19 al 23 de setembre

   - Adjudicació de places de la setmana del 12 al 16 de setembre

   - Adjudicació de places de la setmana del 5 al 9 de setembre

Juliol 2022

   - Adjudicació de places de la setmana del 18 al 22 de juliol

   - Adjudicació de places de la setmana de l'11 al 15 de juliol

   - Adjudicació de places de la setmana del 4 de juny al 8 de juliol

Juny 2022

   - Adjudicació de places de la setmana del 27 de juny a l'1 de juliol

   - Adjudicació de places de la setmana del 20 al 24 de juny

   - Adjudicació de places de la setmana del 13 al 17 de juny

   - Adjudicació de places de la setmana del 6 al 10 de juny

Maig 2022

   - Adjudicació de places de la setmana del 30 de maig al 3 de juny

   - Adjudicació de places de la setmana del 23 al 27 de maig

   - Adjudicació de places de la setmana del 16 al 20 de maig