Concurs de Trasllats - Destins a nivell Nacional (inclosa la Comunitat Valenciana) - INSPECTORS

Concurs de Trasllats - Destins a nivell Nacional (inclosa la Comunitat Valenciana) - INSPECTORS

Petició telemàtica - Dins i fora de la Comunitat Valenciana

Els següents enllaços permeten sol·licitar destins dins i fora de la Comunitat Valenciana. Els participants que sol•liciten destí en una altra comunitat, hauran de comprovar la convocatòria de la dita comunitat a fi de confirmar els codis associats als camps itinerant, vernacle i bilingüe. Estos codis es corresponen amb les característiques del lloc i cada comunitat establix una codificació pròpia. Per als llocs de la Comunitat Valenciana, la codificació és la següent:

Per als llocs de la Comunitat Valenciana, la codificació és la següent:

  • ITINERANT: El valor 0 indica que la plaça no comporta itinerància. El valor 1 indica que la plaça comporta itinerància.
  • VERNACLE: Per al cos d'inspectors l'únic valor possible és l'1.
  • BILINGÜE: Els perfils o llocs bilingües no s'oferixen en la Comunitat Valenciana (deixar en blanc).

Els següents enllaços permeten sol·licitar destins dins i fora de la Comunitat Valenciana: