Renovació de directors - Admesos i exclosos

Renovació de directors - Admesos i exclosos

Llistats provisionals

Reclamacions

El termini de reclamacions serà des del dia 23 de novembre de 2023 als 10.00 h, fins al dia 1 de desembre de 2023 a les 10.00 h. Aquestes reclamacions es presentaran per via telemàtica a través d'OVIDOC.

Accés a reclamacions

Llistats definitius

Segons la Base huitena, punt 1 de la convocatòria de Renovació de Directors, hi haurà un termini de nou dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta publicació al DOGV per poder adjuntar l’Acta del Consell Escolar i l’Acta del Claustre de professors. Aquest tràmit es realitzarà a través d’OVIDOC.

Termini: des del dia 12-12-2023 a les 12.00.00 h fins al 26-12-2023 a les 12.00.00 h.

  • Admesos
  • No hi ha participants exclosos

Finalització del procés de renovació

Finalització del procés de renovació