2022 - Cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d'Idiomes (accés)

Ves enrere Inscripció

Inscripció

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds i d'aportació de documentació acreditativa de mèrits serà del 12 de setembre de 2022 al 26 de setembre de 2022, tots dos inclosos.

Inscripció persones aspirants amb DNI o NIE (tràmit telemàtic)

La inscripció NO finalitza després del pagament de les taxes. És necessari SIGNAR TELEMÀTICAMENT EL TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ perquè quede registrada la seua sol·licitud en l'Administració (veure guia d'usuari). La signatura i registre de la sol·licitud és el pas següent al pagament de les taxes.

a) Persones en situació de violència de gènere i reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere

Les persones aspirants en situació de violència de gènere i reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, hauran d'emplenar, a més del tràmit d'inscripció, un tràmit telemàtic addicional per a aportar la documentació sensible que acredite aquestes situacions.

Les persones aspirants en situació de diversitat funcional, hauran d'emplenar, a més del tràmit d'inscripció, un tràmit telemàtic addicional per a aportar la documentació sensibe que acredite aquesta situació, sempre que s'hagen oposat (no autoritzen) a la consulta telemàtica per part de l'Administració o la documentació haja sigut expedida fora de la Comunitat Valenciana.

La resta de persones aspirants que NO es troben en situació de violència de gènere, reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o diversitat funcional, NO HAN D'EMPLENAR EL TRÀMIT que apareix a continuació.

b) Aportació de documentació acreditativa de mèrits

L'aportació acreditativa de mèrits es realitzarà en el mateix tràmit d'inscripció al procediment selectiu d'accés en l'apartat corresponent.

Si bé, després de registrar la sol·licitud d'inscripció en el procediment i dins del termini d'inscripció, es desitjara aportar documentació nova, aquesta es podrà adjuntar a través d'un tràmit específic per a aportar nova documentació acreditativa de mèrits. Aquest tràmit podrà realitzar-se tantes vegades com es considere necessari i es tindran en compte tots els tràmits registrats. Si després de realitzar aquest tràmit i associar-lo a una sol·licitud d'inscripció, es realitzara una nova inscripció en la mateixa especialitat, la nova inscripció anul·larà l'anterior i per tant també s'anul·laran tots els tràmits d'aportació de documentació que s'hagen realitzat associats a la primera inscripció

Requisits per a accedir a la tramitació telemàtica

  • Connexió a Internet
  • Sistemes operatius recomanats: Microsoft Windows 7 o superior; Ubuntu, Linux i Lliurex 15; macOS 10.14 o superior
  • Navegadors: Google Chrome 46 o superior, Mozilla Firefox 41.0.1 o superior, Microsoft Edge v20, Safari 9.0 o superior
  • Per a accedir és necessari disposar de: certificat electrònic, DNIe o usuari registrat en Cl@ve Permanent (sistema Cl@ve)
  • Per a signar i registrar les sol·licituds és necessari: tindre instal·lat el programa autosignatura o disposar d'un certificat en el núvol del sistema Cl@ve (Signatura Cl@ve)

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit d'inscripció: telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria o com procedir amb la inscripció: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)