Actes de Tribunals d'Oposicions de Docents

Actes de Tribunals d'Oposicions de Docents

 

Actes de Tribunals d'Oposicions de Docents

AL·LEGACIONS A LES LLISTES PROVISIONALS DE LA FASE DE CONCURS

D'acord amb el punt 8.3 de la convocatòria, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions davant el seu tribunal des de les 9.00 hores fins a les 14.00 hores del dia hàbil següent al de la publicació de les llistes en la seu d'actuació corresponent.

AL·LEGACIONS A LES LLISTES PROVISIONALS DE PUNTUACIONS DE LA SEGONA PROVA

D'acord amb el punt 8.1.b) de la convocatòria, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions davant el seu tribunal des de les 9.00 hores fins a les 14.00 hores del dia hàbil següent al de la publicació de les llistes en la seu d'actuació corresponent.

AL·LEGACIONS A LES LLISTES PROVISIONALS DE PUNTUACIONS DE LA PRIMERA PROVA

D'acord amb el punt 8.1.a) de la convocatòria, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions davant el seu tribunal des de les 9.00 hores fins a les 14.00 hores del dia hàbil següent al de la publicació de les llistes en la seu d'actuació corresponent.

En aquells tribunals que van publicar les llistes el dia 28 de juny i la seu d'actuació del qual està situada en localitats en les quals el dia 29 és festiu (dia inhàbil), es presentaran les al·legacions el dia 30 de juny de 9.00 hores a 14.00 hores.

CRIDA PART B DE LA PRIMERA PROVA (ORDRE 45/2021)

Es convoca a les persones aspirants al procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres que es van presentar a la part A de la primera prova, per a la realització de la part B, el dia 18 de juny de 2022 a les 09.00 hores, en els llocs d'actuació de cada tribunal.

Els tribunals V1, V2, V3, V4 i V5 de l'especialidad124 MÚSICA, realitzaran la part B en el centre educatiu IES LA MARXADELLA situat en la C. PARE MÉNDEZ, 151 de TORRENT,

Per a les especialitats de Música i Educació Física, la prova pràctica de la qual està composta per diverses subproves, es recomana a les persones opositores consultar el tauler d'anuncis i el portal web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a conéixer la data i hora en la qual seran convocades per a la realització de les diferents subproves pràctiques.