Te interesa

Portales

Organismos

Ús del valencià en l’Administració autonòmica 1987

Ús del valencià en l’Administració autonòmica 1987


Fitxa tècnica

UNIVERS: col·lectiu format pel funcionariat i personal de l'Administració autonòmica valenciana, segons cens de la Generalitat

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.382 entrevistes

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: per conselleries

  •  Presidència: 70 entrevistes
  •  Sanitat i Consum: 210 entrevistes
  •  Economia i Hisenda: 106 entrevistes
  •  Indústria i Comerç: 155 entrevistes
  •  Obres Públiques: 154 entrevistes
  •  Agricultura i Pesca: 166 entrevistes
  •  Cultura: 233 entrevistes
  •  Treball i Seguretat Social: 230 entrevistes
  •  Administració Pública: 58 entrevistes

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1987 (juny)

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Gabinet d'Ús del Valencià

TREBALL DE CAMP: INSTITUTO MER

PROCÉS DE DADES: ODEC (Gandia)

1. DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Base: 1382
Gens
Un poc
Prou bé
NS/NC
Gens /Un poc
Prou bé
Entén
 1,6 %
15,5 %,
82,7 %
0,2 %
17,1 %
82,7 %
Sap parlar
21,8 %
29,6 %
48,4 %
0,2 %
51,4 %
48,4 %
Sap llegir
12,0 %
26,4 %
61,4 %
0,2 %
38,4 %
61,4 %
Sap escriure
46,7 %
36,8 %
16,1 %
0,4 %
83,5 %
16,1 %
 
Llengua materna del funcionariat i del personal
Valencià
33,8 %
Castellà
68,2 %
 
Mitjà emprat per a l'aprenentatge del valencià
Per a a parlar
Base: 1078
Per a a llegir
Base: 1213
Per a a escriure
Base: 731
Cursos funcionariat
21,2 %
24,8 %
51,5 %
Altres cursos
 9,1 %
11,1 %
22,0 %
Pel seu compte
16,8 %
24,1 %
26,2 %
A sa casa
30,4 %
 9,3 %
 8,8 %
NS / NC
33,7 %
41,1 %
 6,8 %
 
Assisteix als cursos de valencià per al funcionariat?
No
39,4%
60,6%
Aplicació dels cursos de valencià en el treball
Base: sí que ha assistit a cursos (N: 545)
Pensa assistir a futurs cursos de valencià?
Base: encara no hi ha assistit (N: 837)
Gens
19,7 %
Sí, segur
33,9 %
Poc
35,6 %
Pot ser
32,8 %
Prou
44,2 %
No crec
 9,3 %
NS / NC
 0,5 %
No, segur
22,6 %
-
NS / NC
 1,4 %
 
Altres sistemes d'aprenentatge del valencià a què pensa assistir en el futur
Sí, segur
11,7 %
Pot ser
18,9 %
No crec
17,6 %
No, segur
49,1 %
NS / NC
 2,6 %
 
Com voldria que es realitzaren els cursos de valencià per al funcionariat
En horari de treball
12,0 %
Fora de'horari
26,4 %
Li té igual
61,4 %
NS / NC
 0,2 %
 
El valencià millora la formació per a tasques dins de l'Administració
Sí, per millora del servei
71,3 %
Per a promoció del personal
17,8 %
Per a res
11,2 %
NS / NC
 0,3 %
 
Valoració del valencià en el futur
Menys necessari per a tasques
 7,8 %
Igual de necessari
35,4 %
Més necessari
56,1 %
NS / NC
 0,7 %
 
Creu que el funcionariat de la Generalitat hauria de conèixer el valencià?
No
86,8%
 8,5 %
Per què Sí [Base: 1200]
Per què No [Base: 118]
És la nostra llengua
53,3 %
És la nostra llengua
 5,7 %
Per a oferir millor servei
33,6 %
Per a oferir millor servei
 2,3 %
No és necessari
 1,7 %
No és necessari
59,1 %
Ha de ser voluntari
 2,0 %
Ha de ser voluntari
23,9 %
Promocionar la nostra cultura
14,0 %
Promocionar la nostra cultura
 3,4 %
Altres
 2,2 %
Altres
 4,5 %
NS / NC
 1,6 %
NS / NC
 3,4 %

DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua que parlen dins la seua activitat laboral
Amb company/es
Amb el públic
Sempre valencià
 5,8 %
 2,2 %
Més valencià que castellà
 9,7 %
 8,7 %
Indistintament
15,0 %
27,4 %
Més castellà que valencià
21,3 %
24,7 %
Sempre castellà
48,0 %
35,5 %
NS / NC
 0,2 %
 1,5 %
 
Creu que dins l'Administració autonòmica, el valencià ...
Es parla
Ús en documents
Gens
13,3 %
23,9 %
Poc
67,1 %
60,4 %
Prou
19,1 %
14,9 %
NS / NC
 0,6 %
 0,8 %
 
Menys
Igual
Més
NS/NC
Creu que el valencià s'usa en l'actualitat?
En l'Administració
 1,6 %
17,8 %
79,7 %
 0,9 %
En la societat
 5,0 %
26,8 %
67,2 %
 0,9 %
Usa el valencià al seu lloc de treball...
 2,3 %
60,2 %
37,0 %
 0,5 %
El valencià s'usa actualment...
Amb el públic
 1,9 %
32,9 %
62,4 %
 2,7 %
Al treball
 2,4 %
37,1 %
58,0 %
 2,4 %
Amb els documents
10,1 %
33,9 %
53,2 %
 2,8 %
A l'Adm. autonòmica
 2,8 %
28,2 %
66,3 %
 2,7 %
 
Coneix les disposicions de la Llei d'Ús referents a la normalització?
32,1 %
No
67,9 %
Podria resumir l'essencial d'aquesta llei? Base: sí que coneixen les disposicions d'ús (N:443)
Normalitzar les dues llengües
29,3 %
Altres
 0,9 %
Aplicació del valencià a l'Administració
44,1 %
NS / NC
28,1 %
No és obligatori
 4,2 %
-
 
En relació amb el seu lloc de treball, el coneixement del valencià és...
Molt important
16,4 %
Prou important
24,4 %
Mitjanament important
30,3 %
Poc important
18,4 %
Res important
10,3 %
NS / NC
 0,2 %
 
Factors efectius per a estendre el valencià a l'Administració
Aprenentatge gratuït en horari de treball
82,6 %
Incentius econòmics
37,7 %
Promoció professional
74,0 %
Conscienciació personal
58,8 %
Major coneixement de la normativa
27,6 %
Aprenentatge gratuït fora d'horari de treball
21,7 %
Altres
 9,1 %
 
Expectatives d'ús
del valencià
A curt termini
A llarg termini
Administració
Societat
Administració
Societat
Menys
 3,7 %
 4,7 %
 5,8 %
 6,7 %
Igual
29,1 %
27,2 %
18,9 %
17,5 %
Més
54,3 %
55,5 %
65,3 %
66,2 %
NS / NC
13,0 %
12,5 %
10,0 %
 9,6 %