Te interesa

Portales

Organismos

Presentación

Presentación

Presentación del Arxiu Ninyoles

L’Arxiu Ninyoles és un espai fornit de continguts i és alhora un homenatge al sociolingüista valencià que va posar les bases per als estudis empírics de la nostra llengua com a mètode per a conéixer i analitzar el comportament de la societat, sobretot la valenciana, i poder dur a terme estratègies de planificació en l’increment de l’ús social del valencià. Rafael L. Ninyoles Monllor és, a més, un referent ineludible en l’àmbit de la sociologia i autor de nombroses investigacions.

A l’Arxiu Ninyoles hi ha tots els llibres editats per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme recollits en la Col·lecció Rafael L. Ninyoles, que es va iniciar el 2019 amb l’estudi fet per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques, IVIE, amb el títol Impacte i valor econòmic del valencià. Tots els llibres editats son el resultat dels treballs d’investigació que ha subvencionat la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme des de 2017. També hi podeu trobar la normativa sobre les convocatòries i les subvencions que s'han atorgat. Els llibres que s’han publicat fins ara són els següents:

 1. Impacte i valor econòmic del valencià. IVIE
 2. La igualtat de les llengües en l’administració: un problema per resoldre. Vicenta Tasa i Anselm Bodoque
 3. L’ús de les llengües en la comunicació telemàtica de l’administració local. Lluís Català i Clemente Penalva
 4. Situació del valencià i alternatives 2017. Toni Marqués
 5. Estudi de les actituds lingüístiques sobre l’educació multilingüe en la comunitat escolar del Camp de Morvedre. Miquel Nicolàs (ed.)
 6. Comunicació telemàtica d’empreses valencianes B2C. Lluís Català i Clemente Penalva
 7. Ús del valencià en el comerç de proximitat i grans superfícies. Yaiza Pérez Alonso
 8. Ús del valencià en la indústria de consum. Toni Marqués
 9. Consum, comerç i llengües. Vicenta Tasa i Anselm Bodoque
 10. Ús del valencià en el comerç detallista. Toni Marqués

En aquest espai web també trobareu el fons de dades de les enquestes que va realitzar des dels anys huitanta el Servei d’Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES) que dirigia Rafael Ninyoles. Són dades bàsiques, fitxes tècniques i taules de resum, de cadascuna de les enquestes (una cinquantena) que esdevenen un material inestimable per als estudiosos de la sociolingüística (amb la protecció de dades adient). També hi ha les enquestes i anàlisis que posteriorment s’han fet des de la DGPLGM, i se n'aniran afegint a mesura que se'n facen més. Aquestes dades sobre l’evolució del valencià, quaranta anys d’investigacions empíriques, conformen un dels arxius més complets de l’Estat espanyol en aquest camp.

Altres materials que trobeu a l’Arxiu Ninyoles són vídeos, com el que va produir la Universitat Jaume I sobre el valencià en l’IES de Vilafranca, i el calendari i activitats de les presentacions dels llibres, com ara vídeos amb els autors i autores, i entrevistes.

Biografía de Rafael Lluís Ninyoles

Biografía de Rafael Lluís Ninyoles

Biografía de Rafael Lluís Ninyoles

Rafael Lluís Ninyoles i Monllor (València, 1943-2019) es uno de los fundadores de la sociolingüística catalana, junto a Lluís Vicent Aracil. Se licenció en derecho y se doctoró en sociología por la Universitat de València. Fue profesor de sociología de las universidades de València y Alicante (entre 1971 y 1991). La biografía intelectual de Rafael Ninyoles tiene que quedar siempre enmarcada en la del intelectual empírico que ha buscado desde su primera publicación, L’opinió pública allá por el año 1968 del siglo pasado, hasta su último estudio sobre Conocimiento y uso del valenciano (2015), analizar los comportamientos sociales desde una metodología empírica, como base de su pensamiento crítico. 

Sus obras más importantes son La opinió pública (1968), Conflicte lingüístic valencià (1969), Idioma i prejuidici (1971), Idioma i poder social (1972), Sociologia del llenguatge (1974), Estructura social y política lingüística (1975), Bases para una política lingüística democrática en el estado español (1976), Quatre idiomes per a un estat (1977), Madre España (1979), El País Valencià en l’eix mediterrani (1992) y Sociologia de la ciutat de València (1996). También publicó artículos en diarios y revistas como Serra d’Or, Gorg, Cuadernos para el Diálogo o El País. Colaboró con el CEIC Alfons el Vell. La Acadèmia Valenciana de la Llengua lo distinguió con la medalla de honor en 2018.

Su rigor metodológico basado en el conocimiento científico nos ha abastecido de trabajos que han permitido conocer y analizar la sociedad y, especialmente la valenciana, desde una perspectiva sociológica. La economía, la cultura, la lengua, la identidad, el territorio, etc., han sido objeto de sus trabajos de investigación sociológica. Ninyoles ha sido el sociólogo que ha diseccionado nuestra sociedad y que ha transformado el «problema de la lengua» de un hecho individual en un problema social. Este punto de mira está en la base de sus acertados análisis de las actitudes lingüísticas de los valencianos hacia su lengua. La finalidad de este interés por el análisis del conocimiento y del uso del valenciano ha sido fundamental para poder diseñar una rigurosa planificación lingüística de recuperación del valenciano.

Ninyoles cuestionó el concepto de bilingüismo y definió claramente el de disglosia y el de conflicto lingüístico, junto con Aracil. En su libro Conflicte lingüístic valencià vinculó la supervivencia de la lengua a la capacidad que tiene y tiene que tener de cumplir unas determinadas funciones sociales. Si la lengua no tiene esta capacidad, hay un conflicto con dos salidas posibles: o bien el abandono de la lengua, que sea reemplazada (sustituida) por otra, o bien la superación de este déficit (normalización). En Madre España profundizó por primera vez en los cimientos sociales del nacionalismo español y estudió las repercusiones de este pensamiento en la sociedad.
 

El pensamiento crítico y el rigor metodológico de los trabajos de Ninyoles, dentro y fuera, de la Administración autonómica, lo convirtieron en un formidable conocedor de la sociedad valenciana.

Con la llegada de Manuel Girona a la presidencia de la Diputación de València en 1979, Ninyoles recibió el encargo de hacer la planificación de la recuperación del valenciano. Nació el Servicio de Estudios y Planificación Social y empezó una tarea de recuperación del valenciano en el seno de la Diputación. Había que saber cómo habían afrontado este reto otras administraciones del Estado con lengua propia y Ninyoles organizó la mesa redonda «Las lenguas nacionales en la Administración». A continuación empezaron las «Campanyes comarcals», actuaciones en las diferentes comarcas dependientes de la Diputación de València que se dirigían a hacer sentirse los ciudadanos parte de una realidad que sobrepasaba el ámbito puramente local y que los identificaba en el conjunto de los valencianos.

Posteriormente, con la creación de la Generalitat Valenciana, Rafael Ninyoles fue invitado a trasladar su servicio a la Consellería de Cultura y Educación (1981-1982). Empieza entonces la serie de trabajos sobre la situación social del valenciano. La primera encuesta sobre Conocimiento y uso del valenciano se hizo en 1985, con la colaboración de la Universidad de Alicante; la última encuesta, la del 2015, siguió la metodología, pautas y asesoramiento de Ninyoles, a pesar de que los resultados se publicaron después de su jubilación. Han sido 30 años de investigación empírica sobre la evolución del conocimiento y el uso del valenciano.

Además de estos trabajos, Ninyoles ha publicado estudios sobre:

 • Identidad social y situación del valenciano en las ciudades de Valencia, Alicante y Elche,
 • Estudios sobre competencia y uso del valenciano a las administraciones autonómicas y locales.
 • El valenciano en la Administración de Justicia.
 • El valenciano en el sector terciario avanzado.

En fin, un volumen de trabajos de investigación sobre el conocimiento, el uso y las actitudes lingüísticas con objetivo de conocer la situación del valenciano en todos los ámbitos de relación social. Todas estas encuestas y estudios han tratado de averiguar la situación y la valoración de nuestra lengua en ámbitos de prestigio -administración de justicia, medios de comunicación, sector terciario, comercio y grandes superficies, administración autonómica y local, etc.- para programar políticas lingüísticas que avanzaron en la recuperación del valenciano y tuvieron el efecto multiplicador que aportan estos sectores, de prestigio social, de cara a una recuperación del valenciano.

Archivo Ninyoles