Te interesa

Portales

Organismos

Presentación

Presentación

És responsable de la Junta Qualificadora de Coneixements deValencià (JQCV), coordina els cursos de valencià en les administracions públiques.

 

 

Cap del servei

Sergi Montalvà Furió

 

Servicio de Formación y Acreditación