Te interesa

Portales

Organismos

El valenciano en el ámbito comercial y financiero 1986

El valenciano en el ámbito comercial y financiero 1986


Fitxa tècnica

UNIVERS: empreses del cens comercial de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.255 entrevistes

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA:

  •  1.212 entrevistes distribuïdes entre 4 regions i 21 comarques valencianoparlants i per sectors comercials
  •  Mostra indicativa a entitats financeres de 43 entrevistes

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1986

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Gabinet d'Ús del Valencià

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: ODEC (Gandia)

1. DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Grau de coneixements del valencià
Base: 1255
Entén
97,9 %
Sap parlar
76,1 %
Sap llegir
47,2 %
Sap escriure
12,0 %

2. DADES REFERENTS A L'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua en què parla...
a la clientela
la clientela entre si
Sempre valencià
 5,6 %
 4,8 %
Generalment valencià
18,9 %
21,0 %
Més valencià que castellà
11,2 %
13,5 %
Indistintament
19,4 %
26,3 %
Més castellà que valencià
14,0 %
17,7 %
Generalment castellà
12,0 %
12,7 %
Sempre castellà
18,9 %
 3,7 %
NS / NC
---
 0,2 %

 
 
Ús actual del valencià
El valencià hauria d'usar-se
Més que abans
51,5 %
52,9 %
Igual que abans
30,5 %
28,1 %
Menys que abans
11,7 %
 5,3 %
NS / NC
 6,3 %
13,7 %

 
Ús del valencià escrit al seu establiment
Rètols exteriors
 5,4 %
Rètols interiors
 5,1 %
Publicitat
 3,1 %
Impresos
 1,7 %
Altres
 1,4 %
No l'usa
 89,3 %
Motius per què no usa el valencià escrit Base: 1121 (89,3%)
Per costum
21,6 %
"Somos españoles"
 2,9 %
El castellà és més universal
13,6 %
No és comercial
 5,3 %
La clientela no el sap llegir
 3,1 %
Decideix central
 3,6 %
Persona entrevistada parla castellà
11,0 %
El material arriba en castellà
 5,2 %
Persona entrevistada no escriu
17,5 %
Altres
 2,9 %
Per educació
 1,2 %
NS / NC
13,5 %

 
Tindria disposició a usar (més) el valencià escrit?
49,3 %
No
46,2 %
NS / NC
 4,5 %
Condicions que ho facilitarien Base: 619 (49,3%)
Desgravacions fiscal
35,9 %
Altres
 9,5 %
Altres econòmics
22,9 %
NS / NC
 7,9 %
Materials
71,1 %
-

 
Efecte de la publicitat en valencià
Aproparia l'oferta
24,9 %
Seria negativa
18,3 %
Seria indiferent
46,5 %
NS / NC
10,4 %

 
Efecte de la no utilització del valencià
Més respectable
 9,3 %
Menys atractiu
18,6 %
No modifica
60,5 %
NS / NC
11,6 %