Te interesa

Portales

Organismos

El valenciano en la Administración local 1987

El valenciano en la Administración local 1987

Fitxa tècnica

UNIVERS: personal de secretaria i/o personal tècnic lingüístic pertanyent al col·lectiu d'ajuntaments valencianoparlants

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 392 entrevistes

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: es consideren 4 regions i 21 comarques valencianoparlants

  •  Regió d'Alacant: 45 entrevistes
  •  Regió de València: 135 entrevistes
  •  Regió d'Alcoi-Gandia: 129 entrevistes
  •  Regió de Castelló: 83 entrevistes

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1987

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Gabinet d'Ús del Valencià

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: ODEC (Gandia)

DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
nombre
Funcionariat i personal contractat
Càrrecs públics
NO ENTÉN EL VALENCIÀ
1
 1,8 %
 0,0 %
2
 1,3 %
 0,0 %
3
 0,0 %
 0,0 %
4
 0,0 %
 0,0 %
≥5
 1,8 %
 0,0 %
Cap; Ns/Nc
95,0 %
100,0 %
ENTÉN EL VALENCIÀ
I
NO SAP PARLAR-LO
1
19,4 %
 5,1 %
2
 3,6 %
 4,1 %
3
 2,6 %
 1,8 %
4
 1,8 %
 0,8 %
≥5
18,4 %
 3,1 %
Cap; Ns/Nc
54,3 %
85,2 %
EL PARLA
I
NO SAP ESCRIURE'L
1
20,7 %
 1,3 %
2
11,2 %
 0,5 %
3
 7,9 %
 0,8 %
4
 5,9 %
 1,3 %
5
 2,6 %
12,5 %
6
 3,3 %
 8,2 %
7-10
 7,8 %
51,0 %
11-20
 7,8 %
23,5 %
21-30
 4,9 %
 0,8 %
>30
20,4 %
---
Cap; Ns/Nc
 7,9 %
 0,3 %
SAP PARLAR-LO
I
ESCRIURE'L
1
21,4 %
20,9 %
2
11,2 %
14,0 %
3
 5,1 %
 8,4 %
4
 3,6 %
 3,6 %
≥5
10,5 %
 5,6 %
Cap; Ns/Nc
48,2 %
47,5 %

 
Personal de Secretaria
No entén el valencià
 1,8 %
Entén el valencià i no sap parlar-lo
31,4 %
El parla i no sap escriure'l
44,9 %
Sap parlar-lo i escriure'l
21,9 %

DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Ús del valencià (ORAL) a l'Ajuntament
Sempre
valencià
Normalment
valencià
Sempre
castellà
Normalment
castellà
Indistint.
Càrrecs
públics
Plenari
68,9 %
16,8 %
 3,3 %
 3,3 %
 7,7 %
Sessió Permanent
47,2 %
16,1 %
 1,5 %
 2,3 %
 5,4 %
Sessió Comissions
56,6 %
16,8 %
 2,3 %
 2,6 %
 6,1 %
Actes Públics
58,7 %
18,6 %
 2,3 %
 5,6 %
14,8 %
Funcionariat i
personal contractat
Entre valencianoparlants
67,7 %
11,2 %
 0,3 %
 0,5 %
20,4 %
De valencià a castellà
 1,3 %
11,7 %
16,8 %
11,0 %
 3,6 %
De castellà a valencià
33,2 %
 0,0 %
11,0 %
 0,0 %
 0,3 %
 
Ús del valencià (ESCRIT) a l'Ajuntament
Sempre
valencià
Normalment
valencià
Sempre
castellà
Normalment
castellà
Indistint.
Càrrecs
públics
Decret
 1,3 %
 3,1 %
78,1 %
 9,7 %
 7,4 %
Bans
 3,6 %
 5,4 %
71,4 %
 8,9 %
10,7 %
Saludes i cartes
 1,3 %
 3,9 %
71,9 %
12,8 %
 9,4 %
Altres
 1,0 %
 2,6 %
65,6 %
12,8 %
 9,2 %
Funcionariat i
personal contractat
Documentació interna
 1,0 %
 2,0 %
81,9 %
 8,7 %
 4,6 %
Comunicacions externes
 0,5 %
 2,0 %
81,6 %
10,0 %
 4,9 %
Formularis i impresos
 1,5 %
 2,8 %
78,1 %
 9,2 %
 7,2 %
Actes de Ple
 1,5 %
 0,8 %
88,3 %
 5,9 %
 3,6 %
Actes de Permanent
 1,5 %
 0,5 %
64,5 %
 5,1 %
 2,8 %

 
Llengua en què contesten el telèfon a l'Administració local
D'entrada
Sempre valencià
26,5 %
Normalment valencià
41,8 %
Sempre castellà
 9,4 %
Normalment castellà
10,5 %
Indistintament
11,7 %
Si el comunicant
hi parla en castellà
Valencià, si no es demana el contrari
10,7 %
Valencià, si la persona l'entén
 8,7 %
Castellà, si diu que no entén valencià
20,4 %
Castellà
59,4 %
Ns/Nc
 0,8 %

 
Redacció de la
documentació
Sempre
valencià
Normalm.
valencià
Sempre
bilingüe
Normalm.
bilingüe
Sempre
castellà
Normalm.
castellà
Valencià oficial
+ trad.literal
No
se'n fa
Per al públic
general
 1,3 %
 2,8 %
 2,8 %
 5,1 %
77,8 %
 9,9 %
 0,3 %
---
Adreçada
a la C.Valenciana
 0,5 %
 3,1 %
 0.8 %
 1,8 %
81,4 %
11,7 %
 0,5 %
 0,3 %
Per a l'Adm.
central
---
 0,5 %
 0,3 %
 0,5 %
94,1 %
 4,3 %
 0,3 %
---
Per a l'Adm.
perifèrica
 0,3 %
 0,5 %
 0,3 %
 0,5 %
93,1 %
 4,8 %
 0,3 %
 0,3 %
Per a l'Adm.
autonòmica
 0,8 %
 4,8 %
 0,5 %
 1,0 %
79,6 %
12,2 %
 1,0 %
---
Per a la Diputació
provincial
 0,5 %
 3,8 %
 0,5 %
 0,5 %
80,9 %
13,3 %
 0,3 %
 0,3 %
Per a publicar-les
al DOGV
 1,0 %
 2,0 %
 0,8 %
 1,0 %
76,5 %
 9,4 %
 0,3 %
 8,9 %
Per a publicar-les
al BOP
 1,3 %
 1,8 %
 0,8 %
 1,3 %
 86,0 %
 8,7 %
 0,3 %
---
Per a instàncies
en castellà de la CV
 0,5 %
 0,8 %
 0,3 %
 0,8 %
88,3 %
 8,9 %
 0,3 %
 0,3 %
Comandes a
empreses valencianes
 0,5 %
 1,8 %
 0,5 %
 0,5 %
85,2 %
11,0 %
 0,3 %
 0,3 %
Llibres i/o cartells
editat darrerament
 8,2 %
21,4 %
 3,6 %
 8,7 %
25,5 %
15,6 %
16,6 %
 0,3 %

 
Rètols exteriors de les dependències
En valencià
20,2 %
En castellà
64,5 %
Bilingüe
 6,6 %
Ns/Nc
 8,7 %

 
Reciclatge del funcionariat
S'han realitzat cursos de valencià?
30,6 %
No
69,4 %