Te interesa

Portales

Organismos

El valencià a les grans superfícies comercials (AMV) 1993

El valencià a les grans superfícies comercials (AMV) 1993


Fitxa tècnica

UNIVERS: col·lectiu format per la clientela de grans superfícies i centres comercials de la ciutat de València i voltants

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.750 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 2,4%

INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA:

 • Alcampo 250 entrevistes
 • Galerías Preciados 250 entrevistes
 • El Corte Inglés 250 entrevistes
  C/ Pintor Sorolla
 • Continente
  Alfafar 250 entrevistes
  Campanar 250 entrevistes
 • Nuevo Centro
  Els Corredors 250 entrevistes
  El Corte Inglés 250 entrevistes

Estratificació de la mostra: Per grups de sexe (40% homes i 60% dones) i d'edat (4 estrats amb un 25% per a cadascun)

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1993 (juny - juliol)

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL.

PROCÉS DE DADES: TESI SA (Gandia)


DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Base (N): 1750
Gens
Un poc
Bastant
Perfecta-
ment
Gens /
Un poc
Bastant bé /
Perfectament
Entén
 1,5 %
13,2 %
30,8 %
54,5 %
14,7 %
85,3 %
Sap parlar
17,8 %
23,4 %
26,3 %
32,5 %
41,2 %
58,8 %
Sap llegir
11,9 %
36,6 %
35,7 %
15,8 %
48,5 %
51,5 %
Sap escriure
52,4 %
25,5 %
15,4 %
 6,7 %
77,9 %
22,1 %

 
RÈTOLS I PUBLICITAT: APTITUD LECTORA
Lligen en valencià
Retolacions
96,2 %
Publicitat
91,3 %
NS/NC
 3,8 %

2. DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Creu que
el valencià...
Actualment s'usa
Hauria d'usar-se...
s'usa
en aquest centre comercial
d'usar-se
en aquest centre comercial
Més
62,7 %
26,0 %
70,2 %
62,5 %
Igual
22,6 %
35,5 %
19,5 %
23,2 %
Menys
11,4 %
25,0 %
 5,0 %
 7,7 %
NS/NC
 3,3 %
13,5 %
 5,3 %
 6,6 %

 
Opinió sobre l'existència
en aquest centre, de:
Propaganda escrita
en valencià
Megafonia
en valencià
Molt Positiva
41,7 %
41,8 %
Positiva
28,4 %
28,5 %
Indiferent
15,5 %
15,0 %
Negativa
 9,0 %
 8,9 %
Molt negativa
 3,5 %
 3,6 %
NS/NC
 1,9 %
 2,2 %