Te interesa

Portales

Organismos

Encuesta de concocimiento y uso del Valenciano 1989

Encuesta de concocimiento y uso del Valenciano 1989


Fitxa tècnica

UNIVERS:residents als municipis predominantment valencianoparlants de la Comunitat Valenciana de 16 i més anys

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 6.539 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 1,25 % (mostra total ponderada) | ± 2,75 % (cadascuna de les mostres)

INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: Poliepàtic i proporcional: regió, hàbitat, sexe i edat.
Distribució de la mostra: en les 5 zones valencianoparlants, per a cadascuna de les quals es va dissenyar una mostra independent

  • Regió d'Alacant: 1.300 entrevistes  (el Baix Vinalopó, l'Alacantí, les Valls del Vinalopó, la Marina Baixa).
  • Regió d'Alcoi-Gandia: 1.309 entrevistes   (la Marina Alta, el Comtat, l'Alcoià, la Vall d'Albaida, la Safor).
  • Regió de València: 1.315 entrevistes  (la Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Costera, el Camp de Túria, el Camp de Morvedre).
  • València i àrea metropolitana: 1.311 entrevistes  (l'Horta Nord, l'Horta Oest, l'Horta Sud).
  • Regió de Castelló: 1.304 entrevistes  (la Plana Baixa, la Plana Alta, l'Alt Maestrat, l'Alcalatén, el Baix Maestrat, els Ports).

SELECCIÓ DE L'ÚLTIMA UNITAT DE MOSTREIG: sistema de ruta aleatòria (random route)

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1989 (juny - juliol)

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Gabinet d'Ús del Valencià

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: TESI, SL

[  Preguntes 1 - 3 del qüestionari general  ]

1. DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Grau de coneixements del valencià
Base: zona valencianoparlant
Entén
95,7 %
No entén
 4,3 %
Sap parlar
67,6 %
Sap parlar
15,6 %
Sap parlar i llegir
34,4 %
Sap parlar, llegir i escriure
17,5 %
Sap llegir
62,8 %
Sap llegir i no parla
10,8 %
Sap llegir i parlar
34,4 %
Sap llegir, parlar i escriure
17,5 %
Sap escriure
17,5 %
Sap parlar, llegir i escriure
17,5 %

2. DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua en què parla
Base: zona valencianoparlant
A casa
Amb amistats
En botigues
tradicionals
Grans
superfícies
Sempre en valencià
40,9 %
32,2 %
27,1 %
16,4 %
Generalment en valencià
 3,3 %
 8,5 %
11,1 %
 8,5 %
Més en valencià que castellà
 1,5 %
 2,7 %
 3,7 %
 2,9 %
Indistintament
 4,5 %
12.3 %
10,4 %
10,7 %
Més en castellà que valencià
 2,0 %
 2,7 %
 2,7 %
 3,0 %
Generalment en castellà
 2,8 %
 3,8 %
 4,1 %
 7,5 %
Sempre en castellà
44,7 %
37,7 %
40,5 %
49,7 %
NS / NC
 0,2 %
 0,1 %
 0,5 %
 1,4 %

 
Llig en valencià
Base: zona valencianoparlant
Rètols / senyalitzacions
87,8 %
Anuncis publicitaris / propaganda
83,0 %
Textos festius
73,7 %
Comunicacions
55,3 %
Revistes
42,8 %
Llibres
35,0%
Cap cosa
 0,0 %
NS / NC
11,7 %

 
Escriu en valencià
Base: zona valencianoparlant
18,1 %
No
81,9 %
NS / NC
 0,0 %
Quan? (Base: sí escriu)
Estudis
49,8 %
Sempre
 2,7 %
Treball
14,7 %
Altres
 5,8 %
Notes personals
21,0 %
NS /NR
 5,7 %
Cartes
15,3 %