Cobertura de llocs

Cobertura de llocs

Davant la manca de mestres d'Educació Infantil i d'Educació Primària per a impartir la matèria de religió islàmica en els centres públics d'educació infantil i primària dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, el personal interessat podrà presentar la seua sol·licitud sempre que reunisca els següents requisits:

Requisits:

 • Títol de Mestre o títol de grau corresponent.
 • Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) o equivalents
 • La Declaració d'Idoneïtat expedida per la Comisión Islámica de España.

Lloc de presentació: Les persones interessades hauran de posar-se en contacte amb la Comisión Islámica de España per a presentar la seua sol·licitud i currículum, acreditant que estan en possessió dels requisits necessaris.

 • RELIGIÓ ISLÀMICA:
  • COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA
  • C/ Anastasio Herrero, 5 - 28020 Madrid
  • Tel: 915708889
  • https://comisionislamica.org
  • administracion@comisionislamica.org

Igualment, s'haurà d'enviar una còpia escanejada de tota la documentación presentada a la següent adreça de correu electrònic:

plantillasreligion@gva.es