Visualització de contingut web

Presentació de mèrits

TERMINI DE PRESENTACIÓ

15 días hàbils a partir a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de les llistes definitives d'admesos i exclosos. Des del 8 de març de 2019 fins al 1 d'abril de 2019 (tots dos inclosos).

LLOC DE PRESENTACIÓ

Els mèrits es presentaran en les Direccions Territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

La presentació dels mèrits corresponents al barem s'acompanyarà del model  de declaració responsable de mèritos: