Mestres 2018 - Inscripció

Mestres 2018 - Inscripció

Termini d'inscripció

El termini d'inscripció serà de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, del 20 d'abril de 2018 al 4 de maig de 2018.

En cas que les persones aspirants acrediten el coneixement del valencià amb el certificat del nivell C2, no podran al·legar aquest certificat com a mèrit en la fase de concurs de mèrits.

 

Amb Firma Digital – PER A PERSONES ASPIRANTS AMB DNI O NIE

Inscripció i abonament de taxes - Termini finalitzat

 

Sense Firma Digital – NOMÉS PER A PERSONES ASPIRANTS ESTRANGERS SENSE NIE

Una vegada abonada la taxa en l'entitat col·laboradora, les persones aspirants presentaran la sol·licitud a través de les representacions diplomàtiques o de les oficines consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran seguidament a l'organisme competent. S'adjuntarà a la sol·licitud un comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.

Accés a inscripció telemàtica - Termini finalitzat

 

Requisits tècnics

 • Sistemes Operatius recomanats a la sede electrònica GVA: Microsoft Windows 7 o superior, Linux, Apple OS X 10.11 o superior
 • Navigador:
  • Microsoft Windows: Google Chrome 46 o superior, Mozilla Firefox 41.0.1 o superior, Microsoft Internet Explorer 8 o superior, Microsoft Edge v20
  • Linux: Mozilla Firefox 41.0.1 o superior
  • Apple OS X: Apple Safari 9.0 o superior
 • Connexió a internet
 • Programa Autofirma instal·lat (http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html)

 

Suport

Suport tècnic i incidències:

generalitat_en_red@gva.es

Teléfono CAU: 961040504

 • Ompliment del model 046 - Termini finalitzat

Requisits tècnics:

 • Sistema Operatiu: Microsoft Windows 98 o superior, Linux
 • Adobe Reader 10 o superior
 • Navegador: Internet Explorer 8 (o superiores), Mozilla Firefox 2, Google Chrome
 • Resolució de pantalla 800x600 o superior
 • Connexió a internet
Nota: Si quan genereu el pdf amb Mozilla Firefox o Google Chrome es queden alguns camps del model 046 en blanc, incomplets o no apareix el número de liquidació, vos recomanem que genereu el model 046 amb Internet Explorer i Adobe Reader com a visor de pdf.                           

Amb certificat digital

 • Inscripció i abonament de taxes per via telemàtica - Termini finalitzat

Requisits tècnics:

 • Sistema Operatiu: Microsoft Windows, Linux (Ubuntu) o Mac OS
 • Navegador: Google Chrome (Chrome 9.0+), Firefox 5+, IE 8+ o Safari 5+
 • Màquina virtual Java 1.6.0_10 o superior
 • Connexió a internet                           
Nota: Si durant el pagament o registre del tràmit l'aplicació es quedara bloquejada, cal recuperar la sol·licitud des de "La meua Àrea Personal" (veure Guia de l'Usuari), per a evitar duplicitats en el pagament i/o registre.  
Suport tècnic i incidències:
- Ompliment del model 046: CAU Administració electrònica 961 209 300
- Inscripció i abonament de taxes per via telemàtica: generalitat_en_red@gva.es                            
-->