T'interessa

Organismes

Portals

FAQ - Preguntes freqüents - Equivalències de títols

El títol de Professor establit en el Decret 2618/1966, únicament a l'efecte de la impartició de la docència de les ensenyances elementals i professionals de música, és equivalent a les titulacions a què es referix l'article 96.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació; segons l'article 1 del Reial Decret 900/2010, de 9 de juliol, pel que el títol de Professor de Música, regulat a l'empar del Decret 2618/1966, de 10 de setembre, i el diploma de Cantant d'òpera, expedit a l'empar del Decret 313/1970, de 29 de gener, es declaren equivalents a les titulacions a què es referix l'article 96.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a impartir les ensenyances elementals i professionals de música establides en la dita Llei.