Negociació colectiva

La negociació col·lectiva recull qualsevol forma legal de negociació col·lectiva de les condicions laborals com els increments salarials i la jornada de treball, entre la part empresarial i la representació de les persones treballadores. El conveni és el text signat per les parts negociadores en les quals es recullen els pactes.

El procediment electrònic per al registre telemàtic i depòsit de convenis es realitza a través de l'aplicació informàtica REGCON del Ministeri de Treball i Economia Social, a través de la qual poden consultar-se els convenis col·lectius signats.

En aquesta secció es publicaran les principals dades estadístiques sobre la negociació col·lectiva en la Comunitat Valenciana.