Negociació colectiva

​L'Estadística de Convenis Col·lectius de Treball té per objecte proporcionar informació estadística sobre els convenis col·lectius registrats durant el període de referència per part de les autoritats laborals de la Comunitat Valenciana o aquells que són registrats per part de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball i Economia Social i que afecten centres de treball de la Comunitat Valenciana. S'inclouen els convenis col·lectius registrats, ja siguen textos nous o nous acords.

La normativa reguladora és el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball (REGCON).

La font d'informació per a l'elaboració de l'estadística de Convenis Col·lectius és la fulla estadística que ha de ser emplenada per les comissions negociadores una vegada firmats els convenis i que s'adjunta com a part de la documentació en inscriure'ls en el Registre de Convenis Col·lectius de l'autoritat laboral competent. Comptabilitzen els convenis col·lectius de treball registrats i les inaplicacions registrades durant el període de referència de la publicació.

El procediment electrònic per al registre telemàtic i depòsit de convenis es realitza a través de l'aplicació informàtica REGCON del Ministeri de Treball i Economia Social, a través de la qual poden consultar-se els convenis col·lectius firmats.

 Datos estadísticos