Estadística de conciliacions laborals

L'Estadística de conciliacions laborals té por objecte proporcionar informació estadística sobre les conciliacions laborals individuals que hagen sigut resoltes pels serveis de mediació, arbitratge i conciliació de la Comunitat Valenciana (SMAC), dependents de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, amb especial incidència en les conciliacions individuals acabades en acomiadament.

El concepte Conciliació, es refereix a l'intent obligatori d'avinença entre els interessos en conflicte dels treballadors i empreses amb la participació de l'Administració en matèries derivades del contracte de treball. Està encaminada a obtindre un acord lliure i pactat dels interessats i a evitar, per tant, les demandes davant els Jutjats socials.

Tota la informació sobre la normativa, tramitació i resolució dels procediments de conciliació laboral pots ser consultada en aquest enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=347

 

Dades estadístiques