Estadística de vagues i tancaments patronales

L'Estadística de vagues i tancaments patronals té per objecte proporcionar informació sobre les vagues i tancaments patronals que han tingut lloc en la Comunitat Valenciana durant el periode de referència.

La font d'informació són els qüestionaris estadístics que emplenen, per a cadascuna de les vagues o tancaments empresarials, les autoritats laborals provincials i la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació (vagues autonòmiques), i la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball i Economia Social (vagues nacionals amb incidència en la Comunitat Valenciana).

 

Dades estadístiques