Organismes

Portals

Normativa en tramitació

Normativa en tramitació

 

Projecte de Decret Convivència (Nou)

Consulta pública

 

Projecte d'Ordre productes suport alumnat necessitats educatives especials

Consulta pública 

 

Audiència pública  

 

Projecte de Decret UET 

Consulta pública

 

Audiència pública  

 

Projecte d'Ordre d'Igualtat i Convivència 

Consulta pública

 

Projecte d'Ordre d'orientació

Consulta pública

 

Audiència pública 

 

Projecte de Decret d'organització i funcionament dels CEE

Consulta pública

 

Audiència pública