Normativa en tramitació

Normativa en tramitació

Projecte d'Ordre d'orientació

Consulta pública

 

Audiència pública (Nou)

 

Projecte de Decret d'organització i funcionament dels CEE

Consulta pública

 

Audiència pública

 

Projecte de Decret d'Igualtat i Convivència

Consulta pública

 

Audiència pública