Visualització de contingut web

Personal no docent

 

 

NORMATIVA

  • Adscripció orgànica del personal no docent als serveis psicopedagògics escolars (Nou)

RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre l'adscripció orgànica del personal no docent que està adscrit als serveis psicopedagògics escolars

 

  • Condicions de treball del personal educador d'EE

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d'educació especial

 

  • Condicions de treball del personal educador d'EI

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d'educació infantil

 

  • Condicions de treball del personal fisioterapeuta FT

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal fisioterapeuta

 

BORSES (SUBSTITUCIONS) DE LES DIRECCIONS TERRITORIALS

INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ UNITATS COMPETÈNCIA PROFESSIONAL. EDUCACIÓ INFANTIL

GESTIÓ DEL PERSONAL NO DOCENT ALS CENTRES EDUCATIUS

MANUAL DE PROCEDIMENT PER A LA CREACIÓ O PRÒRROGA DELS HORARIS DEL PERSONAL PAS I PAE

LLISTAT PER A COMISSIÓ DE SERVEIS DE PERSONAL EEE I EEI

CONVOCATÒRIES DE DIFÍCIL COBERTURA (Nou)