T'interessa

Organismes

Portals

Homologacions i convalidacions

Homologacions i convalidacions

La legislació actual preveu l'homologació, equivalència i convalidació en diferents casos pel que respecta als ensenyaments esportius:

  • L'homologació comporta efectes acadèmics i professionals.
  • L'equivalència professional exclou els efectes acadèmics.
  • La convalidació només s'atorga per a completar els estudis a fi d'obtindre el títol de Tècnic Esportiu o de Tècnic Esportiu Superior.

Homologacions

Aquelles persones que acrediten formació d'entrenadors o altres estudis oficials espanyols poden equiparar-los als ensenyaments esportius.

Més informació en l'enllaç següent: Consell Superior d'Esports

Convalidacions

Convalidacions BLOC COMÚ

Ordre EFP/892/2023, de 26 de juliol, per la qual s'estableixen convalidacions entre mòduls del bloc comú dels ensenyaments esportius i determinats títols oficials relacionats amb l'activitat física i l'esport i es regula el procediment per a la resolució individualitzada de convalidacions

Les convalidacions referents al BLOC ESPECÍFIC se sol·liciten al Consell Superior d'Esports del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Més informació en l'enllaç següent: Consell Superior d'Esports

  • CONVALIDACIÓ DEL MÒDULO PROPI DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE ANGLÉS

  Instruccions de servei de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial sobre la convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana de Anglés tècnic per a grau mitjà i Anglés tècnic per a grau superior 

 

SOL·LICITUD CONVALIDACIÓ . Descarregueu Ací

 

MÉS INFORMACIÓ CONSULTEU EL TRÀMIT