Homologacions i convalidacions

Homologacions i convalidacions

La legislació actual preveu l'homologació, equivalència i convalidació en diferents casos pel que respecta als ensenyaments esportius:

 • L'homologació comporta efectes acadèmics i professionals.
 • L'equivalència professional exclou els efectes acadèmics.
 • La convalidació només s'atorga per a completar els estudis a fi d'obtindre el títol de Tècnic Esportiu o de Tècnic Esportiu Superior.

Homologacions

Aquelles persones que acrediten formació d'entrenadors o altres estudis oficials espanyols poden equiparar-los als ensenyaments esportius.

Més informació en l'enllaç següent: Consell Superior d'Esports

Convalidacions

Resum de convalidacions entre diversos estudis relacionats amb l'activitat física i l'esport i els ensenyaments esportius de règim especial:

 • Diplomat en Educació Física
 • Llicenciat en Educació Física
 • Mestre en Educació Física
 • Tècnic en conducció d'activitats físic-esportives en el medi natural
 • Tècnic superior en animació d'activitats físiques i esportives

Orde ECI/3224/2004 de 21 de setembre, per la que s'establixen convalidacions a efectes acadèmics entre determinades ensenyances conduents a l'obtenció de títols oficials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport amb les corresponents del bloc comú de Tècnics Esportius establides pel Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre

 • Les convalidacions del bloc comú  de futbol, futbol-sala i esports d'hivern,  se sol·liciten en el centre on l'alumnat es matricula per a la realització dels estudis de tècnic esportiu per als quals demana la convalidació. En el cas de les modalitats esportives no esmentades, les convalidacions del bloc comú se sol·liciten al Consell Superior d'Esports del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
 • Les convalidacions referents al bloc específic se sol·liciten al Consell Superior d'Esports del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Més informació en l'enllaç següent: Consell Superior d'Esports

 

 

 • CONVALIDACIÓ DEL MÒDULO PROPI DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE ANGLÉS

  Instruccions de servei de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial sobre la convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana de Anglés tècnic per a grau mitjà i Anglés tècnic per a grau superior 20-21

 

SOL·LICITUD CONVALIDACIÓ . Descarregueu Ací

 

MÉS INFORMACIÓ CONSULTEU EL TRÀMIT