T'interessa

Organismes

Portals

Ordenació dels Ensenyaments Esportius

Ordenació dels Ensenyaments Esportius

Els ensenyaments esportius són estudis postobligatoris i de règim especial, que tenen una duració variable segons el grau i preveuen una formació científica, tècnica i pràctica al voltant d'una modalitat esportiva.

A més, la seua oferta pot flexibilitzar-se per a permetre compatibilitzar l'estudi amb altres activitats esportives, laborals o d'una altra índole, principalment en les persones adultes i en esportistes d'alt rendiment. Per això, podran oferir-se de forma completa o parcial per blocs o mòduls, en règim d'ensenyament presencial o a distància i inclús en format de flexibilització horària.

Aquests ensenyaments conduïxen a l'obtenció de les titulacions de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior i comprenen dos graus, amb els seus corresponents cicles, i que una vegada superats conduïxen a les titulacions corresponents.

Grau Cicle Certificats i Titulacions
Grau mitjà Cicle inicial Certificat de cicle inicial
Grau mitjà Cicle final Títol de Tècnic Esportiu en la modalitat o especialitat corresponent
Grau superior Cicle de grau superior Títol de Tècnic Esportiu Superior en la modalitat o especialitat corresponent

 

Mòduls

Els ensenyaments esportius de règim especial estan organitzats en mòduls (unitats coherents de formació). Hi ha 4 tipus diferents de mòduls:

  • Mòduls comuns d'ensenyament esportiu constituïts per la formació associada a les competències professionals que suporten els processos de "iniciació esportiva", "tecnificació esportiva" i "alt rendiment", independentment de la modalitat o especialitat esportiva, així com aquells objectius propis dels ensenyaments esportius.
  • Mòduls específics d'ensenyament esportiu constituïts per la formació directament referida a aspectes tècnics, organitzatius i metodològics de la pròpia modalitat o especialitat esportiva.
  • Mòdul de formació pràctica constituït per la part de formació associada a les competències que és necessari completar en l'entorn esportiu i professional real.
  • Mòdul de Projecte final només en el Cicle Superior i que tindrà caràcter integrador dels coneixements adquirits durant el període de formació. S'organitzarà sobre la base de la tutorització individual i col·lectiva. Es presentarà al finalitzar la resta de mòduls comuns i específics d'ensenyament esportiu.

Blocs

Els mòduls de cada titulació estan agrupats en dos grans blocs:

  • Bloc comú: agrupa els mòduls comuns i és coincident per a tots les modalitats i especialitats esportives en cada un dels cicles. CONSULTEU ORDRE QUE REGULA EL BLOC COMÚ EN AQUEST ENLLAÇ
  • Bloc específic: agruparà els mòduls específics, pràctic i de Projecte Final, diferent segons la modalitat o especialitat esportiva.

Duració

La duració mínima de les titulacions esportives de règim especial ve especificada en el Reial Decret que crea cada titulació. Consulta titulació

Dins de cada modalitat esportiva es concreta la duració exacta per a cada un dels blocs: comú i específic, amb els mòduls de formació pràctica i mòdul de Projecte Final.