T'interessa

Organismes

Portals

Flexibilització

Flexibilització

S'entén per flexibilització horària qualsevol proposta temporal el període lectiu de la qual no coincidisca amb el període ordinari del curs estipulat per aquests ensenyaments per la resolució que fixa el calendari per aquest curs escolar.