normativa del registre

Normativa de la Comunitat Valenciana

  • Ordre 37/2010, de 24 de setembre , de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es crea el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Col·lectius de Treball.(DOCV de 29/09/10)

Normativa estatal