accés al registre d'àmbit estatal

Els convenis col·lectius o els acords l'àmbit dels quals siga superior al de la Comunitat Valenciana (supraautonòmics o estatals) s'han d'inscriure en el Registre de Convenis Col·lectius del Ministeri de Treball i Immigració.

Per a accedir a este registre, faça clic en l'enllaç següent: https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/