Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC)

Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC)

La conciliació administrativa és el tràmit obligatori i previ abans de presentar una demanda judicial en el jutjat social. La seua finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial.

Amb la presentació de la demanda en el jutjat social s'ha d'acreditar l'intent de la conciliació administrativa prèvia mitjançant aportació del certificat de l'acta de conciliació.

Es necessita la conciliació per a l'exercici de les accions en casos de conflicte entre empresaris i treballadors a conseqüència d'acomiadaments, sancions disciplinàries, reclamacions de quantitat i reconeixement de drets en general.

Les excepcions del tràmit previ obligatori de la conciliació (segons l'article 64 de la Llei reguladora de la jurisdicció social) són: els processos que exigixen reclamació prèvia en via administrativa, els que versen sobre Seguretat Social, els de vacacions, els de matèria electoral, els d'impugnació de convenis col·lectius, els d'impugnació dels estatuts dels sindicats i les seues modificacions, els de tutela de llibertat sindical, els de mobilitat geogràfica, els de modificació substancial de les condicions de treball, etc.

Este procés pot ser sol·licitat per les persones treballadores que es vegen immerses en un conflicte laboral INDIVIDUAL a conseqüència d'acomiadament, sanció disciplinària, reclamació de quantitat i reconeixement de drets en general.

Nou sistema per al registre telemàtic de paperetes davant els SMAC de la Comunitat Valenciana (Nota informativa)

INCIDÈNCIES:

Si es produeix algun error de tipus informàtic, consulte el llistat de preguntes freqüents en aquest enllaç : https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents
Si així i tot no resol la seua incidència pot comunicar-ho al següent correu electrònic: generalitat_en_red@gva.es
En el correu electrònic, haurà d'indicar: Raó social (NIF), usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema ocasionat.