Visualització de contingut web

Institucions educatives

El Centre Nacional d'Innovació i Investigació Educativa (CNIIE), que depén del Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP), es considera una unitat generadora de coneixement i innovació en educació, al servei del sistema educatiu espanyol. La missió específica que desenvolupa és contribuir a la promoció de la qualitat educativa per mitjà de l'adquisició de les competències bàsiques prestant atenció especial als àmbits no curriculars.
 
La Direcció General d'Educació i Cultura és l'òrgan de la Unió Europea responsable de les polítiques d'educació, cultura, joventut, idiomes i esport. Desenvolupa aquests temes a través d'una varietat de projectes i programes entre els quals destaquen Creative Europe i Erasmus +. 
 
Associació europea per al foment de la col·laboració en l'àmbit de la investigació educativa a Europa, així com la comunicació entre les organitzacions internacionals i no governamentals i la difusió dels resultats de la investigació. 
 
Portal de la xarxa Eurydice de la Comissió Europea que proporciona informació detallada sobre els sistemes educatius dels països de la Unió Europea. La contribució espanyola a Eurydice està a càrrec de Eurydice España-REDIE.
 
L'Institut Nacional d'Avaluació Educativa (INEE) és l'organisme del Ministeri d'Educació i Formació Professional responsable de l'avaluació del sistema educatiu espanyol, missió que desenvolupa en tres àmbits : avaluacions nacionals, avaluacions internacionals i indicadors educatius.
 
Espai de trobada del Ministeri d'Educació i Formació Professional per a impulsar el canvi metodològic a les aules, basat en el foment de la col·laboració escolar, la millora dels espais d'aprenentatge, el desenvolupament d'habilitats per al s. XXI i en el foment de la competència digital educativa.
 
L'OEI és un organisme internacional per a la cooperació entre els països iberoamericans en el camp de l'educació, la ciència, la tecnologia i la cultura, en el context del desenvolupament integral, la democràcia i la integració regional. 
 
La Secció d'Educació de la UNESCO assumeix un lideratge internacional en la creació de societats d'aprenentatge que atorguen oportunitats d'educació a tota la població. Les línies d'actuació que desenvolupa són definides d'acord amb els objectius adoptats per la UNESCO i les Nacions Unides.