Portals

Biblioteques CEFIRE

Biblioteques CEFIRE

Qui som?

Les biblioteques dels CEFIRE (Centres de formació, innovació i recursos educatius) formen part del Sistema Bibliotecari Valencià i pertanyen a la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana (BEGV). Es tracta de biblioteques especialitzades en educació i didàctica, el principal objectiu de les quals és satisfer les necessitats d'informació i documentació necessàries per a l'activitat docent, així com oferir un sistema de recursos per a l'aprenentatge i la investigació que fomente l'actualització didàctica i metodològica de tot el professorat no universitari de la Comunitat Valenciana. Per a assolir aquest fi, les biblioteques dels CEFIRE treballen en xarxa de manera cooperativa.