Visualització de contingut web

Bancs de recursos

Xarxa de recursos educatius per a la pau, el desenvolupament i la interculturalitat.
 
Portal educatiu gratuït de la Universitat ICESI, es publica a Cali, Colòmbia, des de 2001, i s'actualitza mensualment.
 
La Fundació Telefónica, en l'àmbit educatiu, pretén millorar les oportunitats dels xiquets i xiquetes en entorns vulnerables, mitjançant iniciatives de transformació educativa basades en una educació innovadora i de qualitat.
 
GESTOR és un portal web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, amb recursos per a la gestió i l'organització dels centres educatius, que té com a objectiu facilitar aquestes tasques a la comunitat educativa en el si del sistema educatiu valencià.
 
Aquesta web del Ministeri d'Educació i Formació Professional és una eina d'ajuda amb nombrosos recursos per als centres educatius; professorat; alumnat, i famílies. Entre altres recursos, es pot consultar la normativa vigent d'àmbit nacional i per comunitats autònomes; publicacions; materials; protocols d'actuació; jornades; premis, i plans de convivència escolar.
 
L'espai Procomún és una iniciativa del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Permet l'accés al repositori de recursos educatius oberts (REA) del Ministeri i les comunitats autònomes, i incorpora una xarxa social docent que serveix d'espai d'interacció i creació de recursos didàctics.
 
RIATE promou la generació de nous continguts per a enriquir el patrimoni educatiu digital Iberoamericà, i afavoreix l'intercanvi i l'oportunitat d'ampliar un catàleg de recursos educatius digitals. RIATE està promogut per l'INTEF i la Subdirecció General de Cooperació Internacional d'aquest ministeri.
 
RELPE és un sistema regional distribuït d'emmagatzematge, circulació i intercanvi de continguts educatius, els nodes dels quals són els portals educatius nacionals designats per cada país per a integrar la xarxa. Espanya és membre de la xarxa a través del portal de l'INTEF.
 
banc de recursos de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament dels plans d'igualtat i convivència als centres educatius.
 
Portal destinat a docents, centres educatius i persones expertes en el camp de l'ensenyament. La iniciativa està finançada per Erasmus+ i se centra en les actuacions europees per a centres educatius, per a la qual cosa acosta les polítiques i les pràctiques educatives al professorat. La web és pública i està oberta a altres persones i organitzacions interessades en el món educatiu, a fi de fomentar la cooperació entre centres i altres organitzacions.