Visualització de contingut web

Bases de dades

Bases de dades bibliogràfiques ICYT, ISOC i IME. Contenen la producció científica publicada a Espanya des dels anys 70. La consulta es realitza des de les sales de lectura de la biblioteca o des de les dependències del Ministeri.
 
Base de dades de continguts científics hispans que inclou articles de revistes, llibres, articles de llibres col·lectius, actes de congressos i tesis doctorals. Molts d'aquests, amb accés lliure i gratuït.
 
Base de dades de l'EIPPEE Network que permet recuperar investigacions relacionades amb l'educació basada en l'evidència desenvolupades a Europa, mitjançant una cerca simultània en diversos llocs web.
 
Base de dades que proporciona la descripció bibliogràfica de la literatura especialitzada en el camp de l'educació, que facilita l'accés en molts casos al text complet del document. És un producte de l'Institute of Education Sciences del Departament d'Educació dels Estats Units.
 
Xarxa d'Informació Educativa del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Ofereix registres bibliogràfics i documents a text complet d'investigacions, innovacions i recursos educatius produïts a Espanya.
 
Base de dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional que proporciona informació de les tesis doctorals realitzades en universitats espanyoles.
      
TDR (tesis doctorals en xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i altres comunitats autònomes.
 
Permet accedir a la descripció bibliogràfica i/o al text complet de documents i publicacions de la UNESCO des de 1945, així com a publicacions i recursos en línia d'altres organismes i institucions.